กระบวนการโบราณคดีชุมชน งานวิชาการเพื่อสังคมด้านการพัฒนาชุมชน

กระบวนการโบราณคดีชุมชน งานวิชาการเพื่อสังคมด้านการพัฒนาชุมชน

by author page

Books

Community Archaeology Process เป็นการทำงานพัฒนาชุมชนมิติวัฒนธรรมที่ถือกำเนิดเป็นทางการขึ้นเป็นครั้งแรกที่ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์