วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดย ศาสตรจารย์ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์