พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

รายการ THINKต่างการเมือง ตอนที่ 21 “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน” กับแขกรับเชิญ ศ.สายัณห์ ไพรชาญจิตร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป...

Read more