ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาปรัชญา ประจำปี ๒๕๕๗