ภาพสไลด์ประกอบการปาฐกถาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ Community Archaeology Process ณ การประชุุม The 2nd Asia-Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage ที่ University of Hawaii at MANAO โดย ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตติ์

https://www.facebook.com/sayan.praicharnjit

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ภาพสไลด์ประกอบการปาฐกถาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ Community Archaeology Process

ภาพสไลด์ประกอบการปาฐกถาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ Community Archaeology Process